Esteu aquí

Presentació

El Col·legi de l'Advocacia de Lleida és la institució pública que agrupa totes aquelles persones que, havent obtingut la corresponent titulació universitària en dret, exerceixen la professió d'advocat i tenen despatx obert dins del territori de l'actual provincial de Lleida.

El Col·legi, ja sigui amb la seva actual denomiació o amb la tradicional de "Col·legi d'Advocats de Lleida", és una institució centenària que està present i ve fent sentir aquesta presència en l'evolució social i cultural dels pobles, viles i ciutats dels territoris del ponent català que constituexien la seva demarcació.

El Col·legi disposa d'una seu central, situada a la ciutat de Lleida, i quatre oficines situades a Balaguer, Cervera, La Seu d'Urgell i Tremp. També té delegacions, tot i que sense dependències específiques, a les viles de Solsona i Vielha.

Pel que fa referència a l'advocacia, el Col·legi té com a principal funció la de vetllar perquè la professió s'exerceixi amb dignitat, llibertat i independència i garantir que el seu exercici s'atingui als principis que regulen la bona pràctica i la deontologia professionals.

En relació a la societat en general, el Col·legi impulsa l'imperi del dret i de la justícia en totes les branques de l'activitat social. I de manera molt especial, pel que fa als ciutadans garanteix l'efectivitat del seu dret a la defensa i el respecte dels seus drets fonamentals. En concret, el Col·legi organtiza els serveis d'assistència jurídica gratuïta i d'assistència al detingut a través dels corresponents torns d'ofici. I s'encarrega també de l'organització i prestació dels diversos serveis d'orientació jurídica.

El Col·legi està regit per una Junta de Goverm, presidida per un Degà o Degana i per l'Assemblea dels col·legiats. Tant la junta com el deganat són elegits pels col·legiats per mandats de quatre anys. La Junta designa també delegats a cada una de les seus dels partits judicials de la demarcació.