Esteu aquí

Catàleg

A la Biblioteca, siutada a la seu principal del Col·legi, totes les persones col·legiades, poden accedir al conjunt de codis, manuals i resta de textos normatius.

Així mateix, des dels seus ordinadors, podreu accedir a les següents bases de dades:

- Sepin

- Tirant lo Blanch

- VLex Premium / VLex Analytics

 

Des dels mateixos terminals, les persones col·legiades tenen també accès al servei d'impressió.

El Col·legi està treballant per tal de confeccionar un catàleg on line del seu fons bibliogràfic que podrà ser consultat des de qualsevol dispositiu.